Cách đặt tượng Phật trên xe Ô tô

Cách đặt tượng Phật trên xe Ô tô rất đơn giản. Tuy nhiên bạn cần phải cung kính và giữ tâm thanh tịnh. Phải biết rằng: “Phàm bất cứ nơi đâu có tượng Phật, ở đó có Chư Tôn Long Thần Hộ Pháp hộ trì!”. Trong vô hình Chư vị luôn luôn túc trực bên Tôn Tượng, không một giây lìa bỏ. Đây là thuận theo bổn nguyện hộ trì Chánh Pháp của Hộ Pháp lúc sơ phát tâm. Mắt phàm không thấy, nên thường cho là hư huyễn.

Cách đặt tượng Phật trên xe ô tô
Cách đặt tượng Phật trên xe ô tô.

Do tượng Phật luôn có chư vị Hộ Pháp hộ trì. Nếu bạn đã mua hoặc thỉnh được tượng, để an Tượng lên xe cần hết sức cung kính và giữ tâm thanh tịnh. Khi tâm bạn không tịnh, Đức Phật từ bi chẳng quở trách. Nhưng chư Hộ Pháp thì không đâu, bạn sẽ bị phạt, điều này không thể không biết.

Hướng dẫn cách đặt tượng Phật trên xe Ô tô

 1. Ngày giờ đặt Tượng Phật: Giờ nào cũng được, ngày nào cũng được, không phải kiêng gì hết. Nhiều người mê tín chọn ngày giờ mà chẳng biết: ” Trong giáo Pháp của Như Lai, không có kinh nào dạy về ngày giờ tốt xấu. Tốt xấu là do tâm của ta chứ không phải ở ngày giờ.
 2. Có nên dùng đồ lễ, thắp hương không: Không nên, tuyệt đối không cần.
 3. Tượng từ nơi Thỉnh hoặc mua, phải được bọc kín, cung kính ôm hai tay cho đến khi về nhà.
 4. Tắm gội sạch sẽ trước khi an Tượng lên xe.
 5. Đặt Tượng lên xe, chắp tay khấn nguyện: Nam mô A Di Đà Phật (03 lần)! Hôm nay ngày…tháng…năm….Con tên là….Hôm nay con phát tâm an Tượng…..lên Ô tô của mình. Trước là để gieo duyên với Tam Bảo. Sau là cầu nguyện ơn trên Tam bảo gia bị cho con, tham gia giao thông được an toàn. Đi đến nơi về đến chốn, không bị các chướng ngại dọc đường. Con nguyện từ nay vâng lời Phật dạy, làm lành lánh ác. Nguyện ơn trên Chư Phật. chư Đại Bồ Tát. Chư tôn Pháp Hiền Thánh Tăng và Chư tôn Long Thần Hộ Pháp từ bi, chứng cho tâm lòng thành của con.
 6. An Tượng lên xe rồi bạn ngồi nơi ghế lái niệm Phật. Nhớ niệm sáu chữ hồng danh Nam mô A Di Đà Phật khoảng 15 phút, lâu hơn thì càng tốt.

Người ta hay bảo Phải khai quang tượng Phật, mê tín đấy, không phải vậy đâu. Phật chẳng cần ai khai quang cả. Ngay sau câu niệm Phật của bạn, tượng Phật đã tự khai quang! Chỉ đơn giản vậy thôi, bạn hoàn toàn tự làm được, không cần phải nhờ ai khác làm gì.

Có nên cúng xe ô tô mới mua không

Câu trả lời là không nên, chẳng có tác dụng gì, mê tín vô ích! Nếu bảo cúng xe thì bạn cúng ai? Ai thọ hưởng đồ cúng? Chẳng nhẽ cái xe Ô tô vô tri, lại biết thọ hưởng đồ cúng đấy ư? Phật dạy: ” Thế gian chẳng biết, khi cúng bái, chỉ có cảnh giới Ngạ Qủy là thọ hưởng được đồ cúng. Mà trong cảnh giới này, chúng sanh họ khổ hơn loài người gấp ngàn, vạn lần. Mong làm người còn chẳng được, lại khổ sở đói khát, có năng lực gì để mà giúp đỡ cho người cúng???

Lưu ý khi xe ô tô có tượng Phật

Tuệ Tâm đã hướng dẫn bạn cách đặt tượng Phật trên xe Ô tô. Phần lưu ý này nhất thiết bạn phải nhớ, quan trọng lắm đấy! Nơi nào có tượng Phật, nơi đó được xem như một Phật đường nhỏ. Đã đặt tượng Phật trên Ô tô, bạn phải hết sức lưu ý những điều sau:

 1. Không văng tục chửi bậy trên xe.
 2. Không xem các phim ảnh đồi trụy trên xe.
 3. Không được phép có các hành động âu yếm trai gái trên xe.
 4. Không hút thuốc, uống rượu trên xe.
 5. Khi lái xe hoặc lúc dừng nghỉ, nếu nhớ ra thì nên niệm ít câu Nam mô A Di Đà Phật. Nếu chạy qua nơi có điểm đen giao thông thì nên niệm Phật liên tục. Niệm thầm hoặc niệm ra tiếng đều tốt như nhau.

Trên xe có tượng Phật mà phạm phải 4 điều, từ 1- 4 ở trên, thì sẽ bị chư Hộ Pháp trách phạt. Nhất định bạn phải nhớ, đừng quên nhé!

(Cách đặt tượng Phật trên xe Ô tô)

Tuệ Tâm 2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *