Chuyên mục: Bản Nguyện Niệm Phật

Niệm Phật tam muội

Niệm Phật tam muội là gì

Người niệm Phật khi đi đến chỗ tuyệt đỉnh tận cùng duy có một định thể gọi là Niệm Phật Tam Muội. Đây là cảnh hư linh sáng lặng, vọng giác tiêu tan, hành giả duy còn trụ tâm nơi tướng hảo hoặc hồng danh của Phật. Nhưng tuy nói trụ mà thật ra vô […]

Niệm Phật vãng sanh

Niệm Phật như thế nào để chắc chắn được vãng sanh

Người niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh Độ Cực lạc, ai mà không mong muốn mình chắc chắn được vãng sanh! Tuy nhiên, đạo lý để chắc chắn được vãng sanh lại rất ít người biết đến. Cách thay đổi vận mệnh Cách niệm Phật tại nhà. 10 chuyện Tâm linh có thật. 10 chuyện […]

Chú Đại Bi

Linh ứng chú Đại Bi

Nói về sự mầu nhiệm và Linh ứng chú Đại Bi thì không bút nào có thể tả được. Chuyện linh ứng cổ kim đến nay nhiều vô lượng vô biên. Tuệ Tâm do trước đây lúc hoạn nạn, cũng từng tụng chú mà được cảm ứng, thoát khổ. Nay chép lại những câu chuyện […]

Niệm Phật A Di Đà

Niệm Phật A Di Đà được cảm ứng

Niệm Phật, cuối cùng thì bạn cũng đã đến đây! Cuối cùng thì bạn cũng đã bắt đầu khởi tâm tìm đường về “nhà”, sau biết bao nhiêu trầm luân, khổ hải của kiếp nhân sinh. Hết thảy những ai tìm đến niệm Phật, cũng đều là bởi một trong những nguyên nhân sau đây. […]

Kinh Phật giáo

Tam tạng Kinh Phật cho người mới

Kinh Phật thuyết rất nhiều, nội dung và thế giới quan vô cùng vô tận. Theo như chư Tổ Sư thì: Sau khi trải qua mấy kỳ kiết tập, nội dung Kinh Phật cực kỳ phong phú, sách vở rất nhiều. Hiện thời pháp tạng đang lưu truyền gồm có 5000 cho đến 8000 quyển. […]

Đức Phật A Di Đà có thật không

Đức Phật A Di Đà có thật không

Đức Phật A Di Đà có thật không? Chắc chắn là có thật, không có gì phải bàn cãi cả! Vì sao lại khẳng định như thế? Vì “Đức Thích Ca không bao giờ nói dối, chư Tổ Sư không bao giờ nói dối.” Chuyện Tâm linh có thật tại Việt Nam. Chuyện nhân quả […]

Nghi thức niệm Phật chuẩn nhất

Nghi thức niệm Phật chuẩn nhất – Pháp sư Huệ Tịnh soạn

Nghi thức niệm Phật hàng ngày do Pháp sư Huệ Tịnh soạn, thuận theo Bản nguyện của đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Nghi thức đơn giản, dễ thực hành nhưng mầu nhiệm vô cùng! 10 Điều quan trọng Phật tử tại gia cần biết. Bản nguyện niệm Phật trọng yếu đường tu thời […]

Niệm Phật vãng sanh Tây Phương

Niệm Phật vãng sanh Tây Phương

Niệm phật vãng sanh Tây phương, một phương pháp vô cùng đơn giản để rời xa tam giới. Chỉ tiếc rằng người niệm Phật thì nhiều, nhưng người được vãng sanh lại ít. Do là bởi người ta không nhớ lời Phật dạy: ” Chỉ cần chuyên trì niệm sáu chữ hồng danh Nam mô […]

Bản nguyện niệm Phật

Bản nguyện niệm Phật – Trọng yếu đường tu thời Mạt pháp

Thời ngũ trược ác thế, chúng sanh nghiệp nặng tâm tạp, lại chẳng có Thiện Tri Thức để tựa nương. Không nương nơi Bổn nguyện của đức Phật A Di Đà, tất vĩnh kiếp trôi lăn trong sinh tử