Author Archives: Tuệ Tâm

Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Kinh Thủ Lăng Nghiêm là một bản kinh vô cùng quan trọng và liên quan mật thiết đến sự trường tồn của Phật Pháp. Chính vì thế Hòa Thượng Tuyên Hóa đặc biệt coi trọng kinh này, Ngài Bảo: “Trong Phật giáo có rất nhiều bản kinh quan trọng, nhưng quan trọng nhất là kinh […]

Kinh Pháp Diệt Tận

Kinh Pháp Diệt Tận

Kinh Pháp Diệt Tận là bản kinh mà đức Phật thuyết về sự suy tàn và biến mất của Chánh Pháp trên thế gian. Theo đúng lẽ của vô thường của tự nhiên, vạn pháp đều không ra khỏi quy luật Thành, trụ, hoại, diệt. Chánh pháp của Như lai cũng như vậy! Cách tụng […]

Đại sư Ngẫu Ích

Đại Sư Ngẫu Ích – Liên Tông Cửu Tổ

Đại sư Ngẫu Ích là Tổ liên Tông thứ chín, người đời Thanh, họ Chung, nhà ở Ngô Huyện. Thân phụ thọ trì chú Ðại Bi và Phẩm Phổ Môn. Ngày nọ cụ mộng thấy đức Quán Âm Ðại Sĩ trao cho một đứa bé trai mà sanh ra ngài. Liên Tông Sơ Tổ: Đại […]

Đồng bóng còn gọi là Đồng cốt

Sự thật về Đồng bóng

Đồng bóng hay còn gọi là đồng cốt, đây là hiện tượng người sống bị vong linh các loài linh quỷ gá nhập. Chúng tự xưng ta là Thánh này, Tiên nọ, hoặc Bồ Tát, Phật. Người bị gá nhập được chúng gia bị chút thần thông lặt vặt như thấy Thần gặp quỷ, hoặc […]

Cách cắt duyên âm

Cách cắt Duyên âm tại nhà

Duyên âm là thuật ngữ thế gian dùng để ám chỉ việc người bị vong linh đeo bám, cản trở, khiến cuộc sống không được như bình thường. Duyên âm được dùng thông dụng nhất cho các trường hợp nam thanh nữ tú, đến tuổi lập gia đình mà không cách chi lập được. Cách […]

Hồn nhập vào người sống

Hồn nhập vào người sống

Hồn nhập vào người sống thực ra cũng là chuyện thường ngày ở huyện tại Việt Nam ta. Từ nam chí bắc không nơi nào chẳng có. Người đời và ngay cả những vong hồn nhập xác đều không biết rằng: Cơ sự ngày hôm nay vốn đều là nhân quả báo ứng mà ra: […]

Bị vong nhập

Bị Vong nhập – Chuyện giờ Thầy mới kể

Bị Vong nhập là chuyện chẳng phải lạ lùng gì nơi mảnh đất Việt Nam bé nhỏ này. Phải nói là nhiều vô kể và thực muôn hình vạn trạng. Nếu chẳng tự mình chứng kiến mà nghe kể lại, ắt nhiều người sẽ cho là chuyện phiếm, hoặc sẽ bị quy chụp là mê […]

Đại sư Liên Trì

Đại Sư Liên Trì – Liên Tông Bát Tổ

Đại sư Liên Trì họ Trầm, húy Châu Hoằng, tự Phật Huệ, hiệu Liên Trì, người đời Minh, ở xứ Nhân Hòa tại Hàng Châu. Năm mười bảy tuổi ngài đã được bổ làm Giáo thọ, nổi tiếng là người học hạnh kiêm toàn. Liên Tông Sơ Tổ: Đại sư Huệ Viễn. Liên Tông Nhị […]

Tỉnh Thường Đại Sư

Tỉnh Thường Đại Sư – Liên Tông Thất Tổ

Tỉnh Thường Đại sư, tự Thứu Vi, người đời Tống, con nhà họ Nhan ở Tiền Ðường. Khi lên bảy, ngài gặp duyên lành xuất gia và mới mười bảy tuổi đã thọ giới Cụ Túc. Liên Tông Sơ Tổ: Đại sư Huệ Viễn. Liên Tông Nhị Tổ: Đại sư Thiện Đạo Liên Tông Tam […]

Lời Phật dạy về Hiếu đạo

Lời Phật dạy về Hiếu đạo

Đạo Phật lấy hiếu làm gốc và “Hiếu đứng đầu trăm hạnh”. Cho nên trước khi bạn đến Chùa lễ Phật hãy nhớ rằng: “Cha mẹ chính là hai vị Bồ Tát ở trong nhà”. Đây là Lời Phật dạy về Hiếu đạo căn bản nhất cho hết thảy chúng sanh. Cách niệm Phật tại […]