Tuệ Tâm

Niệm Phật

NIỆM PHẬT NHƯ THẾ NÀO ĐỂ CHẮC CHẮN ĐƯỢC VÃNG SANH

Người niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh Độ Cực lạc, ai mà không mong muốn mình chắc chắn được vãng sanh! Tuy nhiên, đạo lý để chắc chắn được vãng sanh lại rất ít người biết đến. Hầu hết mọi người đều có tập quán nương vào Tự lực để đạt được mục đích. Dù …

NIỆM PHẬT NHƯ THẾ NÀO ĐỂ CHẮC CHẮN ĐƯỢC VÃNG SANH Read More »