TƯỢNG PHẬT ĐỂ XE Ô TÔ CỰC ĐẸP

250,000 

Đặt tượng Phật trên xe Ô tô luôn cho ta sự bình an trên những cuộc hành trình. Người đời cho là mê tín mà chẳng biết: ” Phàm bất cứ nơi đâu có tượng Phật, ở đó có Chư Tôn Long Thần Hộ Pháp hộ trì!” Trong vô hình Chư vị luôn luôn túc trực bên Tôn Tượng, không một giây lìa bỏ. Đây là thuận theo bổn nguyện hộ trì Chánh Pháp của Hộ Pháp lúc sơ phát tâm, mắt phàm không thấy, nên thường cho là hư huyễn. Khi đặt tượng Phật trên xe ô tô thì xe ô tô gần như trở thành một Phật đường nhỏ, hào quang của tôn Tượng bao trùm toàn bộ xe nên cả xe lẫn người trong xe luôn được ánh sáng này nhiếp hộ. Khi qua điểm đen giao thông, các loài oan hồn dã quỷ không thể chịu nổi ánh sáng quang minh này, nên chúng vô phương can thiệp được vào hành trình của xe. Ô tô có tượng Phật an toàn là bởi lý do này.

Liên hệ: Tuệ Tâm 0903291951

còn 29 hàng