Kinh Nam mô A Di Đà Phật

Nếu bạn đang muốn tìm hiểu những điều cơ bản về đức Phật A Di Đà, lợi ích của niệm Phật và các kinh Nam mô A Di Đà Phật, thì bài viết này là dành cho bạn đấy!

Kinh Niệm Nam mô A Di Đà Phật

Gồm các bộ Kinh mà đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết về Bản Nguyện của đức Phật A Di Đà và thế giới Cực Lạc của Ngài, bao gồm:

 • Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Đây chính là Tịnh độ tam kinh, dành cho đa phần Phật tử.
 • Kinh Niệm Phật Ba La Mật: Dành cho những phật tử chuyên sâu về Pháp môn niệm Phật.

Nôi dung chính của các kinh niệm Nam Mô A Di Đà Phật là: Mô tả về cõi Cực Lạc an vui. Khuyên người niệm Phật cầu vãng sanh, vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử luân hồi.

Kinh nam mô A Di Đà Phật
Kinh nam mô A Di Đà Phật

Niệm Nam mô A Di Đà Phật

Niệm Phật đơn giản lắm, không có gì phải kiêng kỵ cả. Bất kể là lúc nào, khi bạn đi, đứng, nằm, ngồi, thậm chí lúc tắm gội, khi đi vệ sinh đều niệm được. Nguyên tắc là: Bất kỳ lúc nào bạn nhớ ra thì niệm ngay. Chỉ nhớ lưu ý một số vấn đề sau:

 • Niệm đủ 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, không nên niệm 4 chữ.
 • Khi chỉ có một mình mình thì bạn có thể niệm ra tiếng. Nơi đông người không tiện, bạn niệm thầm trong đầu, công đức đều như nhau.
 • Khi đi vệ sinh hay tắm gội chỉ nên niệm thầm trong đầu.
 • Khi bạn nằm ngủ chỉ lên niềm thầm trong đầu, không nên niệm ra tiếng. Do khi nằm niệm ra tiếng dễ bị đau họng, lại mắc lỗi không cung kính.

Niệm Phật là phương pháp dễ tu

Đức Phật A Di Đà có bản nguyện tiếp dẫn người niệm Phật về Cực Lạc. Không yêu cẩu gì hết, chỉ cần bạn niệm danh hiệu của ngài thôi.

 • Ai cũng niệm Phật được: Giàu nghèo, sang hèn, ngu si hay thông minh….không sao hết, cứ niệm thôi.
 • Bạn chưa có thờ Phật ở nhà: Không sao hết, cứ niệm thôi.
 • Bạn chưa Quy y: Không sao hết, cứ niệm thôi.
 • Lâu nay bạn là người xấu: Không sao hết, cứ niệm thôi.
 • Ăn mặn niệm được không: Không sao hết, cứ niệm thôi, ngoài kia khối người còn chẳng biết Phật là gì….

Lợi ích của danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật

Người Niệm Phật thì cuộc sống luôn bình an và nhiều may mắn. Luôn luôn được những lực vô hình bảo vệ.

 1. Người nghèo khổ mà được biết đến công đức niệm Phật. Chí tâm xưng danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật thì được gặp quý nhân giúp đỡ, được cơm no áo ấm.
 2. Người bệnh mà được biết đến công đức niệm Phật. Xưng danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật, thì gặp được thầy giỏi, thuốc hay. Nếu bệnh do nhân quả, nghiệp chướng thì thầy giỏi thuốc hay cũng vô hiệu. Chỉ có niệm Phật mới có kết quả. Niệm Phật thì nghiệp tiêu, nghiệp tiêu thì bệnh hết.
 3. Người thường xưng danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật thì ma quỷ lánh xa, hóa giải oan hồn, độ thoát kẻ oán người thân
 4. Chí tâm xưng danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật được công đức vô lượng vô biên. Người muốn cầu con cái hay cầu trường thọ, cầu hết bệnh hay tiêu tai giải nạn, cầu công danh hay nhà cửa bình an, cầu thăng quan tiến chức hay tiền bạc, thậm chí giải oan thích kết, tiến vong linh người thân đều có thể nương vào một pháp niệm Phật này mà không cần phải làm các tạp hạnh khác.
 5. Người chí tâm xưng danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật thì quỷ thần không thể làm hại.
 6. Người niệm Phật được ánh hào quang của đức Phật A Di Đà nhiếp hộ. Thân có ánh sáng rực rỡ chiếu xa bốn mươi dặm, ma quỷ không thể đến gần.

10 Lợi ích khi niệm Nam mô A Di Đà Phật

 1. Người niệm Phật được Đức Phật A Di Đà thường ở trên đỉnh đầu. Ngày đêm ủng hộ khiến cho oan gia không thể nhiễu loạn. Hiện đời được an ổn, lâm chung tự tại vãng sanh.
 2. Niệm một câu Nam mô A Di Đà Phật: Công đức thù thắng hơn tất cả, tội chướng sâu nặng trong ba thời cũng chuyển biến thành nhẹ.
 3. Niệm một câu Nam mô A Di Đà Phật. Hiện đời được vô lượng lợi ích, tiêu trừ tội chướng, cho đến định nghiệp cũng đều tiêu trừ.
 4. Niệm một câu Nam mô A Di Đà Phật được Phạm thiên, Đế Thích đều quy kính, chư thiên và các thiện thần ngày đêm thường theo ủng hộ.
 5. Niệm một câu Nam mô A Di Đà Phật được Tứ Đại thiên vương ngày đêm thường ủng hộ, ác quỷ trong bốn phương không dám đến gần.
 6. Niệm một câu Nam mô A Di Đà Phật, Kiên Lao địa thần tôn kính, ngày đêm cùng theo ủng hộ.
 7. Niệm một câu Nam mô A Di Đà Phật được Long vương và vô lượng long thần tôn kính.
 8. Niệm một câu Nam mô A Di Đà Phật, được vua Diêm-ma tôn kính, quỷ thần ủng hộ.
 9. Một người niệm Phật thì người trong gia đình, dù còn hay mất, đều được hưởng lợi. Ông bà tổ tiên, nhờ chiêu cảm công đức niệm Phật mà cũng được siêu thoát.
 10. Niệm Phật chí tâm lâu ngày sẽ chuyển họa thành phúc. Vận mạng thay đổi, thần thái cũng sáng đẹp hơn….

Tuệ Tâm vừa chia sẻ với bạn một phần bé nhỏ trong một chủ đề vô cùng rộng lớn. Nguyện bạn hãy phát tâm niệm Phật để cùng lìa khổ được vui, đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. 

(Kinh Nam mô A Di Đà Phật – Tuệ Tâm 2019)

One thought on “Kinh Nam mô A Di Đà Phật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *