Quả báo câu cá

Quả báo câu cá

Câu cá là một thú vui của rất nhiều người, từ già tới trẻ, hiếm ai nghe rủ đi câu mà từ chối. Lại cũng từ trẻ tới già, chẳng ai biết quả báo câu cá là chi, nên vô tư sống, vô tư câu, vô tư giải trí…Người nghèo...

Đọc thêm
Thần linh

Thần linh là gì

Thần linh là những người khi sống thông minh chính trực, làm những việc có lợi cho nước cho dân, sau khi chết hưởng phước báo làm thần, được người đời thờ cúng, đây là nói về bậc chánh thần. Các thần linh đều có thần thông, ưa xét việc...

Đọc thêm
Phật pháp nhiệm mầu

PHẬT PHÁP NHIỆM MẦU

Phật pháp nhiệm mầu vô cùng, là thuốc đặc trị cho tất cả bệnh khổ của thế gian. Từ bệnh tật, nghèo đói cho đến thân tâm không an, bế tắc tột cùng…chẳng bệnh nào là không có thuốc đặc trị. Tuệ Tâm thủa mới mon men vào đường đạo,...

Đọc thêm