Bài viết mới nhất

Bài được xem nhiều nhất

Tuệ Tâm

Tác giả

Tuệ Tâm Green Life là nhóm Phật tử chuyên tu Bản Nguyện Niệm Phật. Chuyên trang này được thành lập với mục đích chia sẻ kinh nghiệm tu tập và kiến thức về Phật Pháp. Nguyện khắp pháp giới chúng sanh “Thật vì sanh tử, phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật”, đồng được vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ, vĩnh viễn thoát khỏi Sanh tử Luân hồi!