Tam tạng Kinh Phật cho người mới

Kinh Phật thuyết rất nhiều, nội dung và thế giới quan vô cùng vô tận. Theo như chư Tổ Sư thì: Sau khi trải qua mấy kỳ kiết tập, nội dung Kinh Phật cực kỳ phong phú, sách vở rất nhiều. Hiện thời pháp tạng đang lưu truyền gồm có 5000 cho đến 8000 quyển. Nhìn khắp tất cả tôn giáo trên thế giới, không có đạo nào Kinh điển nhiều bằng ba tạng của Phật giáo.

Kinh Phật giáo
Kinh Phật giáo

Tam tạng kinh Phật là gì

Kinh Phật chia ra làm ba loại, người ta thường gọi là Tam tạng: Kinh, Luật, Luận.

“Kinh”

Là những pháp về giáo lý, giải, hạnh, do Ðức Như Lai nói ra, hoặc hàng Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác hay Hóa nhân nói mà được Phật ấn chứng. Đạo pháp nầy hợp với chân lý, căn cơ, để cho người học Phật tu hành dứt trừ phiền não.

“Luật”

Là những giới luật của Phật chế định, để cho hàng đệ tử y theo đó ngăn trừ những phi hạnh. Từ đó tu tập các pháp lành, thân tâm lần lần được thanh tịnh.

“Luận”

Có nghĩa bàn luận. Đây là những sách do các đệ tử Phật viết ra, để phát huy nghĩa lý nhiệm mầu trong kinh luật. Đây là bộ phận triết học của Phật giáo, có công năng quyết đoán tánh tướng các pháp, phân biệt lẽ chánh tà, khiến cho học giả khỏi nhận lầm.

Những điểm đồng và dị của Tam tạng như thế nào

Luận Tỳ Bà Sa nói:

Sao gọi là “tạng”. Chữ “tạng” (Pitaka) có nghĩa: Trùm chứa. Kinh, Luật, Luận sở dĩ được gọi là tạng. Vì nội dung trùm chứa vô lượng nghĩa lý nhiệm mầu. Vì là giáo pháp thuyết minh tạng tánh của Như Lai. Trong ba tạng, riêng về giáo pháp của Phật nói ra hoặc ấn chứng, được gọi là Kinh. Còn bao nhiêu thì là Luật hay Luận. Nhưng ba tạng đều là giáo điển của đạo Phật. Đều có liên quan với lời Phật dạy, nên theo nghĩa rộng, cũng thông gọi là Kinh. Vì thế, nên lại có những danh từ như: Nhất thiết kinh, Đại tạng kinh, với ý nghĩa gọi chung cho ba phần giáo điển.

Kinh Phật cho người mới 

Người mới bắt đầu tìm hiểu về Phật pháp, đa phần đều bị choáng ngợp trước vô biên các kinh sách. Lại các cảnh giới và thế giới quan của Đạo Phật vô lượng vô biên. Người ta không biết học Phật phải bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào. Phải đọc bản Kinh Phật nào trước, phải làm thế nào để học Phật tốt nhất..vv và vv…

Nên đọc kinh Phật nào 

Kinh Phật có đến gần 8000 quyển. Từ cổ kim đến nay, duy có bậc Tổ Sư mới đọc được hết toàn bộ Đại Tạng Kinh. Người thường không thể nào xem hết được. Không phải là người ta không có thời gian để đọc, mà bởi vì Kinh Phật nghĩa lý sâu thăm thẳm.

Nhiều bản Kinh Phật khó hiểu vô cùng như: Kinh Kim Cang, Kinh Bát Nhã…Chỉ có bậc chân tu, đã khai mở trí huệ, mới có thể thâm nhập được ý kinh. Người bình thường như tôi và bạn, đọc những bộ kinh này, được khoảng 3 trang mà không buồn ngủ mới là chuyện lạ! Thế nên, nếu bạn mới tìm hiểu về Phật pháp. Tốt nhất nên bắt đầu đọc những bản kinh dễ đọc, dễ hiểu.

Lại Phật Pháp tùy bệnh mà cho thuốc, kinh sách lẫn pháp tu phải phù hợp với từng thời điểm, nhân duyên. Chư Tổ Sư dạy: Trong thời mạt pháp này, tốt nhất nên đọc các bộ kinh sau đây:

  1. Kinh A Di Đà.
  2. Kinh Vô Lượng Thọ.
  3. Kinh Quán Vô Lượng Thọ.
  4. Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. 
Đại cương về bốn bản kinh

Kinh Địa Tạng cho ta cái nhìn tổng quan về nhân quả và tội phước. Một bộ kinh vô cùng quan trọng trong thời đại hiện nay. Nhiều người nhờ chí tâm tụng kinh này mà khai mở trí tuệ và một số khả năng thần dị khác.

Ba bộ kinh còn lại được gọi là Tịnh Độ Tam Kinh. Là những bản kinh trọng yếu về niệm Phật và cõi Tây Phương Cực Lạc của đức Phật A Di Đà. Quan trọng còn bởi đây chính là đường tắt, là đạo lộ duy nhất để chúng sanh thời mạt thoát khỏi sanh tử luân hồi.

Những điều lưu ý về kinh Phật 

Bạn đọc đến đây, có nghĩa là đã nắm được cơ bản thông tin về kinh Phật. Điều cuối cùng Tuệ Tâm muốn nhắn nhủ bạn: Tất cả kinh dù bạn đọc online hay đọc sách in cần phải hết sức lưu ý những điều sau đây:

Lưu ý khi trong nhà có kinh Phật 

Bất cứ nơi đâu có kinh Phật, ở đó có chư tôn Long Thần Hộ Pháp hộ trì kinh, do đây là bản nguyện hộ trì chánh Pháp của chư vị. Chỉ là chư vị ở trong vô hình, bạn không thấy mà thôi. Trong nhà có kinh thì luôn được Long Thần Hộ Pháp gia trì, nên an lành, may mắn, ma quỷ tránh xa. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà khi có kinh trong nhà, bạn phải giữ tâm hết sức thanh tịnh, tuyệt đối không sát sinh trong nhà.

Lưu ý khi xem kinh Phật

Lại nữa, khi đọc kinh, để được lợi ích và không bị Chư Hộ Pháp trách phạt, bạn cần phải:

  1. Quần áo chỉnh tề, sạch sẽ, tốt nhất là nên tắm gội trước khi đọc kinh.
  2. Giữ tâm trang nghiêm thanh tịnh, không được để suy nghĩ bậy bạ khởi lên trong đầu.
  3. Qùy hoặc ngồi ngay ngắn để đọc. Tuyệt đối không được nằm đọc hoặc có hành vi không cung kính, trang nghiêm. Kể cả là bạn đọc online bằng điện thoại.
  4. Khi đọc xong phải cất kinh nơi cao ráo, sạch sẽ nhất ở trong nhà. Không được để bừa bãi, không để nơi phòng ngủ.

Nguyện hết thảy những ai có nhân duyên đọc được bài này, đều phát tâm niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Nương vào bản nguyện của Phật A Di Đà, cùng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. 

Tuệ Tâm 2019.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *