Cách cầu con tại nhà linh nghiệm nhất

Cách cầu con thì cầu tại nhà là được rồi, cứ đúng chánh pháp sẽ muôn phần linh nghiệm. Bạn không cần phải đi đền này phủ nọ, tốn kém, mệt mỏi mà chẳng ích lợi gì cả đâu. 

Cách cầu con
Cách cầu con linh nghiệm nhất.

Tôi có đứa  bạn, lấy vợ nhiều năm mà chẳng có con, vợ chồng đi khám được chuẩn đoán là vô sinh thứ phát. Sau nhiều năm đớn đau và kiệt quệ về kinh tế, chỉ để mong trong nhà có tiếng trẻ thơ, bạn có duyên tìm đến Phật pháp. Nhờ chí tâm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát mà cầu con được như nguyện.

Nhân vì mấy năm gần đây, người bị vô sinh rất nhiều, tôi chép lại những câu chuyện cầu con có thật trong bài viết này. Nguyện những ai đang đau đáu tìm hơi ấm trẻ thơ, nguyện những ai đang khao khát có con, đọc được những câu chuyện có thật vô cùng nhiệm mầu này, mà tự tìm lối đi hạnh phúc cho mình. Hãy cầu con đúng chánh pháp, đừng cúng bái tốn tiền vô ích! 

Lưu ý:

Nếu bạn hoặc bạn đời đã từng Phá thai thì cần biết điều này: Do sức oán hận của vong linh thai nhi vô cùng khủng khiếp. Cho nên nếu bạn không sám hối rồi hoặc Cầu siêu cho Thai nhi, hoặc Giải nghiệp Phá thai, thì mọi việc cầu con chỉ là vô ích. Nếu từng phá thai, nhất định bạn phải đọc 2 bài này rồi hẵng đọc tiếp:

(Để tiện cho bạn đọc thì trong bài viết này, trang 1&2 là những câu chuyện có thật về cầu con. Trang 3 là bài văn khấn cầu con tại gia tiên và cách thức hành trì. Chúc bạn sớm cầu con được như nguyện!)

Cách cầu con tại nhà linh nghiệm nhất 

Theo Hiện Báo Tùy Lục, đầu đời Thanh. Đàm Hiến Khanh nhà giàu có nhưng không có con trai, dùng nhiều cách cầu con mà không được. Về sau thấy người trong họ ngắm nghé phân chia tài sản. Ông Hiến giận, dùng năm ngàn lạng vàng tổ chức đàn tràng Đại Bi Sám cầu con.

Lễ sám suốt bốn mươi chín ngày, người thiếp bèn sanh con trai, bọc thai trắng tinh. Người vợ cả bèn phát tâm quyên tặng một ngàn lạng vàng để dựng Bạch Y Các. Không lâu sau lại sanh con trai, bọc thai cũng trắng như lần trước. Anh và em đều vào học trường huyện.

Ấn tống kinh sách để cầu con

Theo Trần Hoài Tích Bút Ký. Uông Mậu Huy ở Kỳ Môn không có con nối dõi, đền phủ cầu khấn nhiều năm mà không được. Về sau nhân khi vãn cảnh chùa, được người mách cho mẹo cầu con là: Niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và ấn tống kinh sách. Ông ta tin theo nên hàng ngày niệm danh hiệu Bồ Tát không chán mỏi. Lại cùng vơ in Phẩm Phổ Môn biếu tặng khắp nơi, rộng làm các thiện sự để cầu con.

Như thế sáu tháng sau, một đêm ông mộng thấy Quán Thế Âm Bồ Tát ẵm một đứa trẻ bảo: “Ngươi hãy khéo đỡ lấy. Sáu ngày sau sẽ đến ẵm đi, sẽ lại ẵm đến một đứa trẻ nữa”. Thế rồi ông sanh liên tiếp hai đứa con trai, trưởng là Nhân Trung, thứ là Nhân Tín. Sau này, Nhân Trung mất năm sáu mươi tuổi. Lúc ấy, người nhà ông Uông mới hiểu được ẩn ngữ trong giấc mộng.

Tụng kinh cầu được con

Theo Trì Nghiệm Ký, vào đời Minh. Hình Khoa Lý Thanh có một con trai chết vì bệnh đậu, cả nhà buồn đau không ngớt. Lại vì vợ chồng đã nhiều tuổi nên ông bi quan, nghĩ phận mình tuyệt tự. Trầm luân trong đau khổ như thế suốt mấy năm. Một hôm vợ ông nghe nói tụng kinh Phổ môn rất linh nghiệm, không gì chẳng cầu được. Bà liền lên chùa thỉnh kinh về, hằng ngày ông bà cùng đối trước bàn thờ gia tiên chí tâm đọc tụng.

Ba tháng sau, một đêm. Ông Thanh mộng thấy Bồ Tát ẵm một đứa trẻ đến, bảo: “Như vân, như nguyệt”. Sáng hôm sau có người bạn ở xa là ông X đến chơi. Ông này tặng cho ông Lý bức tranh thêu Quán Âm ẵm đứa bé giống hệt như trong giấc mộng. Trên bức tranh ấy có bài thơ, mở đầu bằng câu: “Thái vân hương nhiễu hải thiên triều” (Mây màu vờn biển thơm trời thẳm). Câu cuối bài thơ là: “Hoàn lai đan quế nguyệt trung phiêu” (Trở về, quế thắm nhẹ lay trăng), phù hợp với hai chữ “vân” và “nguyệt”. Một năm sau vợ ông quả nhiên sanh được một con trai.

Cầu con nơi Quán Thế Âm Bồ Tát

Theo Linh Ứng Ký. Phan Chiếu ở Ngô Giang lấy vợ nhiều năm mà chẳng có con. Về sau ông được người mách cho cách cầu con nơi Quán Âm Bồ Tát. Ông ta liền đốt sớ trước tượng Quán Thế Âm, thề làm lành lánh ác để cầu con trai. Từ đó ông siêng năng làm việc thiện. Ngoài công việc mưu sinh ra, ai nhờ cậy gì cũng tận tâm hết sức giúp đỡ. Hàng ngày dìn giữ lời nói cùng suy nghĩ thiện lương, không cho một niệm xấu ác nào sanh khởi.

Mùa xuân năm sau, khi ông vừa tròn 50 tuổi, vợ ông sanh một con trai. Đứa bé sinh ra hồng hào đẹp đẽ. Ông vui mừng làm thơ kỷ niệm, trong đó có: “U Yên lão khứ tuyết doanh điên. Hỷ kiến hoa sanh nguyệt hựu viên” (U Yên già khọm, tuyết đầy non. Mừng thấy hoa đơm, nguyệt lại tròn).

Bảy mươi tuổi vẫn cầu được con trai

Theo Quái Viên. Chương Tảo tuổi gần bảy mươi không có con trai. Một hôm nhân theo bạn bè đi lễ chùa. Ông thổ lộ nỗi sầu muộn thì thấy có một cụ già bảo: Muốn cầu con trai nối dõi, nếu không phải nơi Quán Thế Âm Bồ Tát thì không thể nào được. Nghe vậy ông quỳ dưới chân tượng Bồ Tát chí thành cầu khẩn: Nguyện từ nay dứt ác hành thiện, hàng ngày tụng Phẩm Phổ Môn. Xin Bồ Tát rủ lòng từ ban cho một đứa con trai.

Kế đó, phàm những việc có lợi cho người, dù lớn hay nhỏ đều tận tâm làm. Trong vùng hễ các nhóm Phật tử làm từ thiện, phóng sinh, cầu siêu, không lần nào ông vắng mặt. Một năm sau ông mộng thấy mình quỳ trước tượng Bồ Tát, nơi chuỗi hương vòng in một chữ Tử sáng chói. Cuối năm đó người thiếp của ông sanh được một trai. Chí tâm cầu nguyện Tam Bảo nhiệm mầu như thế đó! 

Tụng kinh cầu được con hiện tướng lạ

Theo Cao Vương Cảm Ứng Ký, đời Đường. Cát Trường Niên ở Hành Dương hơn 40 tuổi mà không người nối dõi. Ông mang thân trưởng tộc nên lời vào tiếng ra trong họ quanh năm, khổ không còn chỗ nói. Hai vợ chồng ông hễ nghe đền phủ nào linh thiêng, thầy thuốc nào hay giỏi là đến ngay. Sau nhiều năm cầu cúng khắp nơi, gia cảnh cùng kiệt mà chẳng linh nghiệm gì.

Một hôm có vị lão Tăng đi du hóa trong vùng, ông Dương mời đến nhà thọ trai. Nhân lúc uống trà, ông than thở với lão Tăng về nỗi khổ không con, bao nhiêu năm cầu cúng khắp nơi mà chẳng được toại nguyện. Vị lão tăng bảo:

*

” Ông kiếp trước lỡ khuyên người phá thai, nên kiếp này chịu quả báo không con. Trước nay lại lầm lạc cầu cúng quỷ thần, do sát sinh cúng tế nhiều nên tổn mạng, phước càng ngày càng mỏng. Giờ mong thọ còn chẳng được nữa là cầu con nối dõi ư?”

Vợ chồng ông nghe vậy hoảng sợ, đồng quỳ xuống cầu xin chỉ cách cứu mạng. Lão Tăng bảo: “Chỉ có cách từ nay giới sát, phóng sinh. Hàng ngày tụng Phẩm Phổ Môn rồi hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sinh để chuộc lại lỗi lầm. Nếu vợ chồng cùng bền chí thực hiện, sẽ tiêu nghiệp tăng phước. Sau này có con sẽ có điềm lạ là bọc thai kép màu trắng.”

Từ đó hai vợ chồng ông dứt ác hành thiện. Hàng ngày sáng sớm và tối khuya tụng kinh, ban ngày thì niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi tụng kinh đủ một tạng( 5024 biến) thì vợ có tin vui. Về sau lượt sanh được ba con trai, đều có bọc thai kép màu trắng. Quan Thái Thú chính mắt thấy sự linh nghiệm ấy, bèn cho khắc ván ấn tống. Vợ chồng Giang Tể ở Vũ Dương thọ trì kinh cũng được quả báo tốt đẹp.

Tụng chú cầu con

Theo Khuyến Giới Loại Sao, họ Phùng ở Đồng Hương đời đời tích đức. Phùng Cẩm làm quan thanh liêm ở Sơn Hữu, cũng thường giúp đỡ người nghèo khó. Tuy vậy nhưng nhiều năm không có con, vợ chồng ông cũng chẳng biết tại sao lại bạc phước như vậy.

Về sau bà vợ nghe nói tụng chú Đại Bi cầu được con nên sớm tối không ngày nào không tụng. Bà lại phát tâm trường chay, chi tiêu hàng ngày chỉ đủ dùng. Tiền sinh hoạt tiết kiệm được, bà gom góp phóng sinh, cứu người nghèo khổ. Tín tâm ngày một tăng, tụng chú lại càng kiền thành.

Hơn một năm sau vơ người hàng xóm mộng thấy một bà lão bế hai đứa bé một gầy một béo đến. Bà ta đỡ lấy đứa béo thì nó rớt xuống đất chết, lại đỡ lấy đứa gầy thì bà lão bảo: “Đứa này sẽ trao cho nhà họ Phùng”.

Về sau vợ người hàng xóm sanh con không nuôi được. Còn Phùng phu nhân sanh ra Hạo, thuở bé gầy còm yếu đuối. Lớn lên Hạo dần dần trở thành khôi ngô, cao lớn. Học hành thông minh và đỗ đạt khi còn rất trẻ. Lại theo gương mẹ cha, không chuyện tốt lành nào chẳng tận lực thực hiện. Chú Đại Bi linh nghiệm như thế đó!

Cầu con trai như nguyện

Theo Hiện Báo Tùy Lục, vào đời Minh. Cha của Hoàng Uẩn Sanh ở Gia Định. Lúc hàn vi làm nghề đánh cá để mưu sinh. Ông lấy vợ từ lúc còn rất trẻ nhưng hiếm muộn, 40 tuổi mà vẫn không con. Một buổi chập choạng tối, ông nhìn thấy trên bờ có một lão Tăng gọi, nhờ đưa sang bên kia sông. Ông không nề hà trời tối, ghé thuyền đưa lão Tăng qua sông.

Nhân lúc thuyền ở trên sông, ông than thở về chuyện hiếm muộn. Lão Tăng bảo: Ông làm nghề đánh cá, sát sinh hại mạng nhiều vô cùng. Nếu muốn cầu con tất phải chuyển nghề, làm lành giới sát. Lại phải hàng ngày tụng Chú Đại Bi, hồi hướng công đức ấy cho loài thủy tộc đã bị ông hại mạng. Nếu tận lực thực hiện chẳng mong cầu nào không được toại nguyện.

9 thoughts on “Cách cầu con tại nhà linh nghiệm nhất

   • Tuệ Tâm says:

    Nam mô A Di Đà Phật!
    Trường hợp của Nghĩa khá đặc biệt, trước đây Tuệ Tâm đã tư vấn riêng cho bạn ấy. Do bên trong chứa nhiều uẩn khúc nên không tiện đưa công khai lên trang Web này…Dù sao cũng cảm ơn bạn Nhung đã phản hồi. Nam mô A Di Đà Phật!

  • Tuệ Tâm says:

   Nam mô A Di Đà Phật!
   Sức phá nghiệp của chú Đại Bi rất lớn, có thể nói là siêu tuyệt cổ kim, nhưng người tụng chú đa phần chưa nắm được điểm cốt yếu của tụng chú nên khó được cảm ứng. Bạn xem cách tụng chú Đại Bi chuẩn ở đây. Nếu đã chí tâm cầu con nơi Phật pháp mà còn thụ tinh ống nghiệm, e rằng niềm tin nơi bạn chưa kiên cố. Lại nhiều người cầu con mà không phát nguyện trường chay, vẫn ăn thịt chúng sanh thì khó cảm ứng vô cùng! Ít nhất thì trong khoảng khoảng thời gian phát nguyện tụng chú đó phải trường chay mới nhanh hiệu nghiệm…
   Tuệ Tâm cũng chỉ dám khuyên bạn có vậy thôi. Nam mô A Di Đà Phật!

 1. Ti gôn says:

  A di đà phật , tôi muốn hỏi hằng ngày do chồng tôi ở cơ quan nhiều ko ở nhà nên 2 vợ chồng ko hành trì cùng nhau được vậy 1 mình tôi hành trì niệm danh hiệu và 1 mình tôi phát nguyện được ko ak,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *