Chuyên mục: Nhân Quả Báo Ứng

Bố thí là gì

Công đức Bố thí là gì

Công đức Bố thí rất lớn, hiềm vì chúng ta đa phần không biết cách bố thí cho nên Phước báo được hưởng chẳng đáng là bao. Nếu biết bố thí đúng cách như đức Phật đã dạy, thì dù bạn chỉ bố thí vài hạt cơm thôi, phước báo sẽ được thọ hưởng vô […]

Quỷ la sát có thật không

Cách trị Bóng đè linh nghiệm nhất

Bóng đè là tình trạng bạn vẫn nhận thức được xung quanh nhưng không thể nói và cử động bình thường. Hoặc bạn cảm thấy như có người đè chặt mình xuống, ngộp thở và sợ hãi; Hoặc tệ hơn, bạn bị bóng đè làm chuyện ấy…Về mặt thực tại là vậy, còn về mặt […]

Lục đạo luân hồi là gì

Lục đạo luân hồi là gì

Lục là sáu, đạo có nghĩa là đường. Lục đạo luân hồi nghĩa là sáu đường luân hồi hay sáu nẻo luân hồi, bao gồm: Cõi Trời, cõi Người, cõi A Tu La, cõi Súc sanh, cõi Ngạ quỷ và cõi Địa ngục. Âm đức là gì Cách thay đổi vận mệnh Tam giới là […]

Nền Văn minh Atlantis có thật không

Nền văn minh Atlantis có thật không

Nền văn minh Atlantis có thật không là câu hỏi của rất nhiều người. Ngày mới chạm vào thế giới tâm linh tôi cũng nhiều lần tự hỏi mình như vậy, khi đọc một số tài liệu nói về nền văn minh này. Cuối cùng nhân duyên đưa đẩy, tôi đã có câu trả lời […]

Khẩu nghiệp là gì

Khẩu nghiệp là gì

Khẩu nghiệp là nghiệp quả thiện ác phải gánh chịu do gây nhân từ lời nói tốt xấu gây ra. Các ác nghiệp do nói dối, nói ác khẩu, nói lời thêu dệt…đều chịu quả báo nặng nề và thế gian thì gần như không ai không mắc lỗi này! Cách thay đổi vận mệnh. […]

12 loại quả báo của chúng sinh

12 loại quả báo của chúng sinh

Gieo nhân nào tất gặt quả nấy. Người đời không hiểu sâu về quả báo nên một ngày gieo vô biên các nghiệp bất thiện. Do đây mà cả cuộc đời chìm nổi trong nỗi khổ của kiếp nhân sinh 10 Chuyện nhân quả báo ứng có thật. Chuyện tâm linh có thật ở Việt […]

Truyện nhân quả báo ứng hiện đời

Truyện nhân quả báo ứng hiện đời

Truyện nhân quả báo ứng hiện đời là một kiệt tác của một hóa thân Bồ Tát, Ngài Quả Khanh, do Sư cô Hạnh Doan dịch. Bộ sách là những câu chuyện nhân quả báo ứng hoàn toàn có thực, được Ngài ghi chép lại trong quá trình độ sanh. Một bộ sách kinh động […]

Gieo nhân nào gặt quả nấy

Gieo nhân nào gặt quả nấy

Gieo nhân nào gặt quả nấy, gọi tắt là nhân quả, là một trong những quy luật của toàn thể vũ trụ. Vạn vật trên thế gian và phi thế gian đều vận hành theo nguyên lý của nhân quả.  Quy luật này, bằng Tuệ giác của mình, Đức Phật dạy cho chúng ta biết […]

Cách làm giàu

Cách làm giàu kỳ lạ

Có cách làm giàu nào không? – Nhân buổi trà dư bạn hỏi. Tôi trả lời: “Nếu thực sự tồn tại một cách làm giàu thì thế gian giàu có hết rồi, chẳng có ai là người nghèo nào nữa cả. Mà lịch sử loài người  tự cổ chí kim, chẳng có nơi nào, thời […]

Gieo gió gặt bão là gì

Gieo gió gặt bão là gì

Gieo gió gặt bão là một câu thành ngữ, ám chỉ về mối tương quan giữa nhân quả trong cuộc sống, nhân nào quả ấy, vì việc gì xảy ra cũng đều có nguyên nhân của nó. Bạn trồng dưa được dưa, trồng đậu ắt được đậu, không thể gieo gai góc mà mong gặt […]