Chuyên mục: Nhân Quả Báo Ứng

Quả báo câu cá

Quả báo câu cá

Câu cá là một thú vui của rất nhiều người, từ già tới trẻ, hiếm ai nghe rủ đi câu mà từ chối. Lại cũng từ trẻ tới già, chẳng ai biết quả báo câu cá là chi, nên vô tư sống, vô tư câu, vô tư giải trí… Cách thay đổi vận mệnh. Âm […]

Phật pháp nhiệm mầu

Phật pháp nhiệm mầu

Phật pháp nhiệm mầu vô cùng, là thuốc đặc trị cho tất cả bệnh khổ của thế gian. Từ bệnh tật, nghèo đói cho đến thân tâm không an, bế tắc tột cùng…chẳng bệnh nào là không có thuốc đặc trị. Chú Đại Bi nhiệm mầu. Cách thay đổi vận mệnh. 10 chuyện Tâm linh […]

Oan gia trái chủ là gì

Oan gia trái chủ là gì

Oan gia trái chủ là hết thảy các chúng sanh, hoặc thân sơ, hoặc hữu hình hoặc vô hình, tới đòi chúng ta trả các món ác nghiệp mà ta đã gieo trong tiền kiếp và ngay cả kiếp sống này. Sự thật về hạn Tam tai. Hội Long Hoa là gì. Cách thay đổi […]

Hộ Pháp là gì

Hộ Pháp là gì

Hộ pháp nghĩa là hộ trì và bảo vệ chánh pháp. Hộ pháp được chia làm hai phần: Phần hữu hình và phần Vô hình.  Sự thật về hạn Tam tai. Hội Long Hoa là gì. Cách thay đổi vận mệnh. Âm đức là gì. 10 chuyện Tâm linh có thật. Thiên Ma là loại […]

Nhân quả ba đời là gì

Nhân quả ba đời là gì

Nhân quả ba đời là nhân quả xảy ra thông suốt quá khứ, hiện tại và vị lai. Bao gồm nhân đời trước, quả đời này, nhân đời này, quả đời sau. Tổ Ấn Quang dạy: “Hai chữ Nhân Quả gồm trọn hết thảy các pháp thế gian, xuất thế gian không sót chút gì”. […]

Quả báo sát sinh

Sát sinh quả báo rất nặng

Do tôi hơn hai mươi năm nay đã ăn quá nhiều loài vật, nhất là loài thủy tộc, nên nghiệp sát sinh rất nặng. Thân luôn bị đau nhức và mắc phải nhiều bệnh, bởi những con vật này tuy đã chết rồi, song oán khí chưa tan, nên thần thức chúng kéo đến trú cả trên thân tôi.

Quả báo phá thai cực nặng

Phá thai quả báo cực nặng

Phá thai phạm đại tội, do giết con của chính mình, nên quả báo phá thai đến nhanh và cực kỳ bi thảm về sau. Người phạm tội phá thai bị ác báo nên cuộc sống vô phương an ổn, không nghèo hèn thì cũng tật bệnh, tuổi thọ tổn giảm, ác bệnh lâm thân. […]

Chuyện nhân quả báo ứng có thật

10 Chuyện Nhân quả Báo ứng có thật P2

Những câu chuyện nhân quả báo ứng có thật, được Tuệ Tâm tập hợp từ các nguồn khác khác nhau, đa phần là ở thời gian cận đại.  Cách thay đổi vận mệnh Âm đức là gì. Thiên Ma là loại ma gì Chuyện tâm linh có thật. Sự thật về hạn Tam tai. Cách […]

Chuyện nhân quả báo ứng có thật

10 Chuyện Nhân quả báo ứng có thật

Chuyện nhân quả báo ứng có thật, được Tuệ Tâm tập hợp từ các nguồn khác khác nhau, đa phần là ở thời gian cận đại. Sự thật về hạn Tam tai. Hội Long Hoa là gì. Chuyện Tâm linh có thật ở Việt Nam. Thiên Ma là loại ma gì Sáu nẻo luân hồi […]