Chuyên mục: Góc Tu Tại Gia

Pháp môn Tịnh Độ là gì

Pháp môn Tịnh độ là gì

Pháp môn Tịnh Độ là pháp tu nương hoàn toàn vào Bản Nguyện Niệm Phật Vãng Sanh, tức Đại Nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà. Lấy việc chuyên niệm sáu chữ hồng danh “Nam mô A Di Đà Phật”, cầu Vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ làm yếu chỉ tu hành. Sự […]

Công đức phóng sinh

Phóng sinh công đức vô cùng lớn

Thỉnh thoảng nhà tôi cũng mua vật phóng sinh, dù kinh tế cũng chẳng dư giả gì. Loài vật luôn có tánh linh. Sau khi được nghe tụng Tam Quy và niệm Phật, chúng không bơi đi ngay, mà thường tập trung gần chúng tôi, ngoi đầu khỏi mặt nước rất lâu như để bày […]

Nên niệm Phật 4 chữ hay 6 chữ

Nên niệm Phật 4 chữ hay 6 chữ

Nên niệm Phật 4 chữ hay 6 chữ? Tất cả các Kinh Tịnh Độ, cho đến lời dạy của  chư Tổ Sư, đều dạy niệm sáu chữ hồng danh Nam mô A Di Đà Phật.” Đã rõ ràng như thế, sao lại còn phân biệt “nên niệm Phật 4 chữ hay 6 chữ” để làm […]

Học Phật pháp bắt đầu từ đâu

Học Phật pháp bắt đầu từ đâu

Học Phật pháp bắt đầu từ đâu, nên bắt đầu như thế nào là tốt nhất? Có trăm ngàn lý do người ta tìm đến Phật Pháp: Gia đình không an, nghèo khổ, tật bệnh. Công việc khó khăn, con cái nay ốm mai đau, tiền bạc thiếu trước hụt sau. Hoặc cuộc sống nhiều […]