Bạn có biết Quỷ thần là gì không

Quỷ Thần sống trong chiều không gian bất đồng cùng chúng ta, họ là hạng quỷ có uy phước trong một cõi giới vô cùng rộng lớn: Cõi Ngạ Quỷ. Họ xuất hiện khắp mọi nơi, chỉ là: Họ thấy ta nhưng ta không thấy họ!

Quỷ thần tồn tại với hình dáng sinh mệnh muôn vàn sai biệt, ta không thấy họ nhưng họ thấy ta. Đặc biệt trong cảnh giới này, họ có tha tâm thông, ít thôi nhưng biết hết mọi điều thiện ác bạn nghĩ ở trong đầu. Thế nên, chúng ta đối với quỷ thần nhất định phải cảnh giác lưu ý. “Trên đầu ba thước có thần minh”, nhất cử nhất động của ta chư quỷ thần đều nhìn thấy! 

Quỷ thần
Quỷ thần

Loài quỷ bình thường như quỷ lang thang trôi nổi, như loại quỷ đói khát, đều không có nhà cửa. Loài này tạm nương náu nơi mồ mả, đắp đổi dựa chân trong chốn chùa chiền, hay trong hang hốc, cỏ cây. Đây không phải là quỷ thần đâu nhé!

Quỷ thần là gì

Quỷ có nghĩa là “úy”, tức là hay khiếp sợ. Thần có nghĩa linh thông biến hóa. Quỷ thần uy phước có cung điện, thân tướng trang nghiêm, nhiều kẻ tùy thuộc. Thức ăn của họ hoặc là thọ dụng những trân vị cam lồ, hoặc được người thờ cúng.

Hạng Quỷ thần có uy phước thân hình cao lớn xinh đẹp như chư thiên. Các Quỷ thần ở non núi, sông ngòi, biển cả, phần nhiều thân thể đều trang nghiêm đoan chánh. Về dục nhiễm thì Quỷ thần có giá thú, đôi bạn, hoặc si mê giao hợp xen tạp không khác chi loài người.

Quỷ thần lại chia ra làm hai hạng: Chánh thần và tà thần. Bậc chánh thần thì giữ lòng chân chánh hay giúp đỡ nhân gian; Hạng tà thần tâm niệm quỷ quyệt không chân thật, hoặc đa dâm đa sát, thường làm tổn hại cho người. 

Xứ sở của Quỷ thần

Xứ sở của quỷ thần có hai nơi: Chánh trụ và Biên trụ.

  1. Chánh trụ là nơi Quỷ Vương thống lãnh, như trong kinh Chánh Pháp Niệm nói: “Có thành Diêm La, nơi ở chánh thức của vô số Ngạ quỷ. Thành nầy ở dưới châu Diêm Phù Đề, nơi đây không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng”.
  2. Biên trụ là những chỗ như mé biển, triền núi, rừng bụi, đình miếu, hang hố. Hoặc ở đồng trống, mồ mả, cho đến vườn nhà cùng các nơi bất tịnh.

Chánh trụ là nơi ở của Quỷ Thần Vương, còn gọi là Diêm La Vương cai quản toàn bộ về thế giới Ngạ quỷ. Biên trụ là xứ sở của các Quỷ thần có phước nghiệp, thuộc về hạng ở lẫn lộn trong loài người.

Quỷ thần cũng giầu nghèo nhiều sai biệt như loài người, tất cả đều do tạo phước nghiệp khi còn làm người. Đa phần đây là loài Quỷ thần được thọ hưởng đồ cúng tế.

Quỷ thần thọ hưởng đồ cúng tế

Quỷ thần được cúng tế là loại quỷ thần thường ngày đến trong đền thờ, hưởng lộc của người cúng tế, sẵn có tự nhiên. Đôi khi du lịch phương xa, như chim tung cánh giữa trời, đi về thỏa thích.

Nhờ vào kiếp trước, hiểu biết cao xa, hy vọng thế này: “Một mai, nếu ta mệnh chung, tất cả con cháu chắc hẳn sẽ cúng tế cho ta đầy đủ cho ta phẩm vật ăn uống”. Do nghiệp lực của nhận thức ấy, được sinh vào loại quỷ này. Theo nhân lành của kiếp trước, nên thọ lãnh được sự cúng tế. Hoặc có kẻ, kiếp trước vốn yêu quý người thân. Vì muốn cho ai nấy đều được giàu có no đủ, nên đã không theo chánh pháp, gom góp báu vật, nuôi lòng keo kiệt, không biết bố thí. Theo ác nghiệp này, phải sinh làm quỷ thần ít phước, ở bên cạnh nhà cũ.

Nếu người thân nhớ đến, tạo phước rồi hồi hướng cho thì hạng quỷ thần này ngày càng giầu có. Thậm chí có kẻ được khai tâm, tưởng vào chuyện cúng dường tạo phước. Phát tâm tu chánh pháp mà sớm thoát thân quỷ. 

Quỷ thần có uy đức thế lực

 Hạng Quỷ thần có uy đức luôn luôn giàu có đẹp đẽ. Áo quần tự nhiên có sẵn. Thân mặc áo trời, miệng ăn mỹ vị của trời. Hình dáng lớn cao phóng khoáng, dong xe thong thả lướt đi. Chơi đùa thỏa thích, không khác gì Thiên nhân cõi trời. Tuy vậy Kinh Phật dạy: Đường Quỷ thần không bằng đường người bởi có hai lý do:

Một là hưởng báo phần hiển hiện không bằng người. Vì quỷ thần ở đấy ngày núp đêm đi, nên không bằng người.

Hai là nhút nhát, nhiều lo sợ, nên không bằng người. Tuy có uy đức, nhưng vì phước báo yếu kém nên thường lo sợ người. Giả sử đêm ngày gặp người, thường phải ẩn núp né tránh”.

Vậy Quỷ thần đã yếu kém hơn người, tại sao lại có phước báo uy đức bằng chư Thiên? Lý do là bởi hạng Quỷ thần do lúc làm người đã bố thí nhiều, nên hưởng được báo thân có uy đức. Do kiếp trước đã ton hót, không thành thật, nên phải sinh vào đường quỷ này.

Quỷ có uy đức thì có đền đài trang hoàng bằng bảy loại châu báu. Tất cả các vị Thần linh trong nhân gian đều thuộc cảnh giới quỷ thần có uy đức này!

Loài Quỷ thần ác hại người

Trong kinh Phật dạy: Nhà làm ác tất có hiện tượng “ác quỷ trú môn”. Những ác quỷ này đều là do túc thế cùng bạn có nghịch duyên oan gia trái chủ. Nay do ác niệm, ác hạnh của bạn chiêu cảm mà chúng tìm tới bên bạn.

Nếu bạn có thể nhìn thấy họ ở chiều không gian bất đồng này, bạn sẽ phát hiện rằng: Trong nhà, trên trên, dưới dưới đều hiện hữu chật kín những ác nhân ác quỷ đáng sợ kia. Hễ làm ác tức là cùng ác quỷ kết duyên, gọi là đồng thanh đồng khí tương tụ, tương cầu. Do vậy mà vận khí của kè thủ ác ta có thể tưởng tượng ra được: Sự nghiệp không thuận, gia đình bất hòa, cháu con bất hiếu… Đây hoàn toàn là do ác nghiệp bạn chiêu cảm, dẫn dắt tới.

Nơi cu ngụ nhiều nhất của quỷ thần ác

Hiện nay ở các tụ điểm ăn chơi như: Vũ trường, quán bar, massage, nhà nghỉ…xuất hiện vô thiên lủng các loại ác quỷ, không thể tính đếm. Nguyên do là: Nhân tâm ở những nơi này đều bất chính, nên sẽ chiêu gọi bọn ác quỷ tìm tới trú đóng.

Qua đó mà suy, thì những kẻ lập nên vũ trường, quán bar, hộp đêm… Những vị kinh doanh: Ma túy, tình dục, luyến ái lệch lạc, túng tình, lạm dục… Tất cả đều sẽ chiêu lấy kết cục: Sự nghiệp mai hậu càng lúc càng bất lợi, chưa kể sẽ xảy ra các tai nạn cháy nổ, chém giết v.v… Nghĩa là họa ương bất ngờ thường xảy ra khiến mất mạng, thương vong.

Lý do là: Tại các tụ điểm ăn chơi trác táng, tiêu hoang, lãng phí. Sẽ khiến người tổn giảm rất nhiều phúc báu. Ngoài ra nơi đó còn là môi trường chiêu mời rất nhiều ác quỷ tới. Chúng đeo bám người tới đây khiến cho vận khí suy bại.

Loài Quỷ thần thiện giúp người

Người chuyên hành thiện, sống thiện. Người có tâm địa quang minh chính đại, sẽ chiêu cảm thiện quỷ, thiện thần đến. Bạn không nên kinh sợ, tuy gọi là quỷ thần nhưng họ là những thiện quỷ. Thiện quỷ thần này chỉ ưa làm việc phúc thiện, ưa thành nhân toàn mỹ mà thôi.

Do bạn sống thiện lương làm cảm động họ, chiêu cảm họ tìm đến ngự trong nhà. Họ khiến vận khí của bạn càng thêm tốt đẹp hài hòa. Họ sẽ phù trợ bạn tăng trưởng đức hạnh bản thân. Vì đó mà trong sinh hoạt công tác, bạn sẽ được thuận lợi vừa lòng. Tương nhiên, quỷ thần chỉ là trợ duyên, bởi nguyên nhân chính vẫn là ở nơi đức hạnh của bạn.

Ngôn hạnh của bạn ảnh hưởng đến những quỷ thần thiện. Khi họ nhìn thấy tư tưởng hành vi thiện của bạn, sẽ rất hoan hỉ. Ngược lại nếu họ thấy bạn nói tốt, mà hành xấu, ngôn hạnh bất nhất. Họ sẽ thất vọng chán nản, rời xa, từ bỏ bạn. Thay vào đó, bạn sẽ chiêu cảm đám quỷ ác tìm tới. Và tất nhiên bọn này sẽ làm cho gia đình bạn bất hòa, sự nghiệp lụn bại…

Chuyện Quỷ thần

Tư Mã Văn Tuyên đời Tống, người Hà Nội. Vào năm Nguyên Gia thứ chín, đang có tang mẹ thì em mất. Sáng ngày rằm, bỗng thấy em mình hiện nguyên hình trên linh vị, không khác ngày thường, thở dài, xin cho ăn uống. Văn Tuyên hỏi: “Lúc còn sống, em tu hạnh thập thiện. Theo kinh nói, phải được sinh lên trời hay sinh làm người. Tại sao lại sinh vào đường ngạ quỷ thế này?”. Người em cúi xuống nhìn lên, trầm ngâm im lặng, không chịu trả lời.

Ngay đêm ấy, Văn Tuyên mơ thấy em mình về nói: “Công phu tu thiện của em đã được quả báo sinh lên trời rồi. Con quỷ sáng nay hiện ra trên bàn thờ chỉ là loại quỷ mị, không phải là em. Sợ anh ngờ vực, nên phải đến nói rõ cùng anh”.

Sáng hôm sau, Văn Tuyên mời tăng đến tụng kinh Lăng Nghiêm và sai người đánh đuổi đi. Con quỷ ấy trốn dưới giường rồi chạy ra ngoài cửa, hình thù xấu xí. Cả nhà kinh hãi, mắng nhiếc đuổi đi. Quỷ bảo: “Đói quá phải đến xin ăn thôi. Ít lâu sẽ đi!”. Một lát sau, trên đầu bàn thờ của mẹ ông lại có một con quỷ khác, da dẻ hình dung màu đỏ, thân thể rất cường tráng. Văn Tuyên thở dài, gợi chuyện qua lại, đều trả lời rành mạch. Lúc đầu còn sợ sệt, cuối cùng cũng hơi quen thuộc. Con quỷ cũng lân la lại gần, ăn ở vào ra  như người nhà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *