Chuyên mục: Uncategorized

4 điều trọng yếu về hộ niệm

4 điều trọng yếu về Hộ niệm lúc lâm chung

Hộ niệm lúc lâm chung vô cùng quan trọng đối với người niệm Phật cầu vãng sanh. Công phu niệm Phật cả một đời có thể ngay đó được vãng sanh, siêu phàm nhập thánh; Cũng có thể do đó mà trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi. Nếu bạn niệm Phật cầu vãng sanh […]

Đồ gia dụng bằng tre

Đồ gia dụng bằng Tre – Cho cuộc sống thêm xanh

Đồ gia dụng bằng Tre, đang góp một phần nhỏ trong xu hướng sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Cây Tre tưởng chừng đã không còn giá trị trong cuộc sống hiện đại. Nhưng qua bàn tay người thợ, đã trở thành những đồ gia dụng thiết yếu trong gia đình. […]