Phật Pháp & Cuộc Sống

Phat phap

PHẬT PHÁP LÀ GÌ

Con người từ đâu sanh ra? Chết rồi đi về đâu? Tại sao cũng một kiếp người sinh ra bình đẳng, mà lại có những kẻ giàu, nghèo, sang, hèn, đẹp, xấu, trí, ngu sai biệt? Tại sao có người hiền lành mà thường gặp việc khổ sở không may, kẻ hung ác lại được an vui phát đạt? Tại sao có người trường thọ, người đoản mạng, người khỏe mạnh kẻ ốm đau? Thế gian này ngoài loài người và súc sanh ra, còn có các loài khác hay thế giới tâm linh siêu hình hay không?