Bản Nguyện Niệm Phật

Tự lực và tha lực

Tự lực và tha lực niệm Phật là gì

Tự lực và tha lực đối với người niệm Phật vô cùng quan trọng, đặc biệt trong thời mạt pháp nhiễu nhương này. Thời mạt pháp, chúng sanh nghiệp nặng tâm tạp, nhiếp tâm niệm Phật đôi chút còn khó, huống nữa là niệm Phật được nhất tâm!  Vậy tự lực và tha lực niệm …

Tự lực và tha lực niệm Phật là gì Read More »

Niệm Phật

NIỆM PHẬT NHƯ THẾ NÀO ĐỂ CHẮC CHẮN ĐƯỢC VÃNG SANH

Người niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh Độ Cực lạc, ai mà không mong muốn mình chắc chắn được vãng sanh! Tuy nhiên, đạo lý để chắc chắn được vãng sanh lại rất ít người biết đến. Hầu hết mọi người đều có tập quán nương vào Tự lực để đạt được mục đích. Dù …

NIỆM PHẬT NHƯ THẾ NÀO ĐỂ CHẮC CHẮN ĐƯỢC VÃNG SANH Read More »

Niệm Phật

NIỆM PHẬT A DI ĐÀ ĐƯỢC CẢM ỨNG

Niệm Phật, cuối cùng thì bạn cũng đã đến đây! Cuối cùng thì bạn cũng đã bắt đầu khởi tâm tìm đường về “nhà”, sau biết bao nhiêu trầm luân, khổ hải của kiếp nhân sinh. Hết thảy những ai tìm đến niệm Phật, cũng đều là bởi một trong những nguyên nhân sau đây, …

NIỆM PHẬT A DI ĐÀ ĐƯỢC CẢM ỨNG Read More »

nghi thức niệm phật chuẩn nhất

NGHI THỨC NIỆM PHẬT CHUẨN NHẤT – PHÁP SƯ HUỆ TỊNH SOẠN

Nghi thức niệm Phật hàng ngày, do Pháp sư Huệ Tịnh soạn, thuận theo Bản nguyện niệm Phật vãng sanh của đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Nghi thức đơn giản, dễ thực hành nhưng mầu nhiệm vô cùng! 1. PHÁP SƯ HUỆ TỊNH  Tôi có duyên được nhìn thấy và nghe Pháp sư …

NGHI THỨC NIỆM PHẬT CHUẨN NHẤT – PHÁP SƯ HUỆ TỊNH SOẠN Read More »

ban nguyen niem phat vang sanh

BẢN NGUYỆN NIỆM PHẬT VÃNG SANH – TRỌNG YẾU ĐƯỜNG TU THỜI MẠT PHÁP(P. CUỐI)

Bản nguyện niệm Phật vãng sanh: Kinh Đại Tập, đức Thế Tôn huyền ký:” Trong thời mạt pháp, ức ức người tu hành, ít có kẻ nào đắc đạo, chỉ nương theo pháp môn niệm Phật mà thoát khỏi luân hồi.” Thời ngũ trược ác thế, chúng sanh nghiệp nặng tâm tạp, lại chẳng có …

BẢN NGUYỆN NIỆM PHẬT VÃNG SANH – TRỌNG YẾU ĐƯỜNG TU THỜI MẠT PHÁP(P. CUỐI) Read More »

bản nguyện niệm phật vãng sanh

BẢN NGUYỆN NIỆM PHẬT VÃNG SANH – TRỌNG YẾU ĐƯỜNG TU THỜI MẠT PHÁP(P6)

Bản Nguyện Niệm Phật Vãng Sanh: Kinh Đại Tập, đức Thế Tôn huyền ký:” Trong thời mạt pháp, ức ức người tu hành, ít có kẻ nào đắc đạo, chỉ nương theo pháp môn niệm Phật mà thoát khỏi luân hồi.” Thời ngũ trược ác thế, chúng sanh nghiệp nặng tâm tạp, lại chẳng có Thiện …

BẢN NGUYỆN NIỆM PHẬT VÃNG SANH – TRỌNG YẾU ĐƯỜNG TU THỜI MẠT PHÁP(P6) Read More »