Thời kỳ mạt pháp là gì

Thời kỳ mạt pháp là gì

Thời kỳ mạt pháp là thời kỳ được bắt đầu từ sau khi đức Phật nhập niết bàn 1500 năm, được khái lược trong ba điều trọng yếu: Có giáo lý, không hành trì, không quả chứng. Chư Tổ sư giảng về điều này như sau: Thời mạt pháp chẳng phải là không có người […]

Cung trời Đao Lợi ở đâu

Cung Trời Đao Lợi ở đâu

Cung trời Đao lợi còn gọi là Đao lợi Thiên cung. Đây là nơi đức Phật thuyết Kinh Địa Tạng cho Thánh Mẫu là bà Ma Gia phu nhân. Vậy cung Trời Đao Lợi ở đâu? 10 chuyện tâm linh có thật. Thiên ma là loại ma gì. Quỷ thần có thật không. Công đức […]

Tứ Đại Thiên Vương là những ai

Tứ Đại Thiên Vương là những ai

Tứ Đại Thiên Vương là bốn vị Thiên chủ thống lãnh Thiên chúng ở cõi trời Tứ Thiên Vương. Đây là cõi thấp nhất của chư Thiên thuộc Dục giới. Theo kinh Trường A-hàm, Tứ Đại Thiên Vương gồm có: Thiên vương ở phương Đông tên là Trì Quốc Thiên Vương, luận Trí Độ gọi […]

Hồ ly tinh là gì

Hồ ly tinh là gì

Hồ ly tinh hay còn gọi là Hồ tiên, là loài chồn cáo thành tinh. Loài này thường do tu luyện âm dương nhị khí mà thành. Chúng hoàn toàn có thật chớ không phải là tưởng tượng trong chuyện mà ra đâu nhé. 10 chuyện tâm linh có thật. 10 chuyện nhân quả báo […]

Cách lạy Phật tại nhà

Cách lạy Phật đúng pháp

Cách lạy Phật đúng pháp và tôn kính nhất là Ngũ thể đầu địa, tức gieo năm vóc, đầu chạm đất. Như thế, lạy Phật đúng cách là: Hai gối quỳ xuống chạm đất. Hai cánh tay chạm đất. Đảnh đầu chạm đất và ngửa hai bàn tay qua trán, như để biểu thị đầu […]

Cúng dường trai Tăng

Cúng dường trai Tăng là gì

Cúng dường trai Tăng, hay còn gọi là cúng Chay tăng, là cúng dường bữa ăn thanh tịnh cho chư Tăng thọ dụng. Bạn có thể cúng dường trai Tăng tại Chùa hoặc tại nhà. Chỉ cần thực hiện đúng chánh pháp, công đức cúng dường trai Tăng vô cùng lớn. Trai Tăng đúng chánh […]

Cúng dường Tam Bảo là gì

Cúng dường Tam Bảo là gì

Cúng dường Tam Bảo là ta đem công sức hoặc vật chất, không kể nhiều ít, đắt rẻ, cùng với tâm cung kính, thanh tịnh dâng lên hộ trì Tam Bảo. Công đức cúng dường Tam Bảo vô cùng lớn. Nhưng bạn cần biết một điều vô cùng trọng yếu: Pháp cúng dường quan trọng […]

Hoan hỉ là gì

Hoan hỉ là gì

Hoan hỉ là giữ tâm an nhiên tự tại, không chấp vào buồn vui, được mất. Người giữ tâm hoan hỉ do không chấp trước nên dễ rộng kết duyên lành với chúng sanh, ai gặp cũng muốn gần gũi, mến yêu. Hoan hỉ đây có hai thứ: Tùy hỉ và hỉ xả. Tùy hỉ […]

Chánh niệm là gì

Chánh niệm là gì

Chánh là chân chánh và Niệm là ý niệm, Chánh niệm hiểu đơn giản nhất là các ý niệm chân chánh. Chánh niệm khác chánh tư duy ở chỗ: Chánh tư duy là suy nghĩ chân chánh về một vấn đề gì đó, còn chánh niệm là ngay một niệm khởi ở trong tâm cũng […]

Giác ngộ là gì

Giác ngộ là ra khỏi sanh tử luân hồi

Giác ngộ sự tỉnh giác từ giấc ngủ Vô minh và mở mang tiềm năng trí tuệ bao la của mình. Đây là sự chấm dứt sanh tử luân hồi và an trú trong sự bình an, phúc lạc bất tận. Bởi hạt giống của giác ngộ là Phật tánh, bị giam cầm trong bức […]