Đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ

Đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ – Liên Tông lục Tổ

Đại sư Vĩnh Minh là Tổ Liên Tông thứ sáu, đời Tống. Đại Sư người Tiền Đường, họ Vương, hiệu Diên Thọ, tự Sung Huyền. Liên Tông Sơ Tổ: Đại sư Huệ Viễn. Liên Tông Nhị Tổ: Đại sư Thiện Đạo Liên Tông Tam Tổ Đại sư Thừa Viễn Liên Tông Tứ Tổ: Đại sư […]

Đại sư Thiếu Khang

Đại sư Thiếu Khang – Liên Tông Ngũ Tổ

Đại sư Thiếu Khang là Tổ Liên Tông thứ năm đời Đường. Thiếu Khang đại sư họ Châu, người đời nhà Ðường, ở vùng núi Tiên Ðô xứ Tấn Vân. Liên Tông Sơ Tổ: Đại sư Huệ Viễn. Liên Tông Nhị Tổ: Đại sư Thiện Đạo . Liên Tông Tam Tổ Đại sư Thừa Viễn Liên […]

Đại sư Pháp Chiếu

Đại sư Pháp Chiếu – Liên Tông Tứ Tổ Sư

Đại sư Pháp Chiếu là Tổ Liên Tông thứ tư. Ngài sống ở thời nhà Đường. Đại Sư ở chùa Vân Phong huyện Hành Châu, là Quốc sư của triều Đường Đại Tông. Tông chỉ sở hành của Sư là từ bi, nhẫn nhục, trì giới, thiền định. Liên Tông Sơ Tổ: Đại sư Huệ […]

Đại sư Thừa Viễn

Đại sư Thừa Viễn – Liên Tông Tam Tổ

Đại sư Thừa Viễn là Tổ Liên Tông thứ ba – đời Đường. Đại Sư người Miên Trúc, tỉnh Tứ Xuyên. Năm hai mươi bốn tuổi, Sư đến núi Ngọc Tuyền ở Kinh Châu, xuống tóc học đạo với ngài Huệ Chơn. Vâng lời thầy dạy, Sư đến Hành Sơn truyền giáo, số người được […]

Đại sư Thiện Đạo

Đại sư Thiện Đạo

Đại sư Thiện Đạo là Tổ Liên Tông thứ hai, sống ở thời nhà Đường, Ngài là Hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Do chư Tổ sư khi đắc đạo đều hoằng dương Tịnh Độ, nhưng do xuất thân nơi Tông môn nên lời khai thị của các Ngài về Tịnh Độ chỉ […]

Huệ Viễn Đại Sư

Huệ Viễn Đại Sư là sơ Tổ Liên Tông

Huệ Viễn Đại sư là Tổ Liên Tông thứ nhất. Đại sư sinh vào thời nhà Tấn, thuở nhỏ đã bát lãm Lục Kinh và học thuyết Lão, Trang. Năm mười một tuổi, nhân nghe pháp sư Đạo An giảng kinh Bát Nhã, Sư liễu ngộ mà xuất gia, lấy việc hoằng pháp lợi sinh […]

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Hòa Thượng Tuyên Hóa – Cuộc đời & Đạo nghiệp linh dị, kỳ đặc bậc nhất!

Hòa Thượng Tuyên Hóa là hóa thân của đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cuộc đời vào đạo nghiệp của Ngài là niềm cảm hứng bất tận cho bất kỳ ai đang tìm đường thoát khỏi sanh tử luân hồi. Từ ngày Ngài theo bản nguyện độ sanh xuất thế cho đến khi nhập Niết […]

Cầu cơ

Sự thật về Cầu Cơ

Cầu cơ đa phần là các linh hồn giả mạo Phật, tiên, thần, thánh. Những hồn kém cỏi chẳng có sức thần thông, những hồn khá hơn sẽ biết được tâm người. Chúng dựa dẫm vào sự thông minh và tri thức của người phò cơ để nói này nói nọ. Sự Thật về hạn […]

Hòa Thượng Hư Vân

Hòa Thượng Hư Vân – Cuộc đời và Đạo nghiệp của bậc Long Tượng

Hòa Thượng Hư vân(840- 13/10/1959) là bậc Long Tượng của Phật giáo cận đại. Cuộc đời và đạo nghiệp của Ngài là niềm cảm hứng bất tận dành cho những người học Phật chân chánh. Bởi là một Hóa thân Bồ Tát nên Biên Niên Tự Thuật của Ngài có vô số những điều kỳ […]

Thiền sư Chí Công

Thiền sư Chí Công Thần dị chuyện

Thiền sư Chí Công là Quốc sư trong triều đại của vua Lương Võ Đế (463 – 549). Ngài là người đã soạn thảo bộ Lương Hoàng Bảo Sám, một bộ sám pháp nổi tiếng và có công năng siêu diệt tội chướng thần dị. Thực ra Ngài vốn là một hóa Thân Bồ Tát. […]