Bồ Tát Quán Thế Âm

Bồ Tát Quán Thế Âm linh ứng vô cùng

Bồ Tát Quán Thế Âm tầm thanh cứu khổ, linh ứng vô cùng, chúng sanh khổ đau hoạn nạn mà chí tâm cầu đến Ngài, không ai chẳng được toại nguyện. Tôi mỗi lần đọc được những câu chuyện linh ứng về Ngài, lòng vẫn dâng lên những xúc cảm lạ thường, đôi khi trào …

Bồ Tát Quán Thế Âm linh ứng vô cùng Read More »

Tự lực và tha lực

Tự lực và tha lực niệm Phật là gì

Tự lực và tha lực đối với người niệm Phật vô cùng quan trọng, đặc biệt trong thời mạt pháp nhiễu nhương này. Thời mạt pháp, chúng sanh nghiệp nặng tâm tạp, nhiếp tâm niệm Phật đôi chút còn khó, huống nữa là niệm Phật được nhất tâm!  Vậy tự lực và tha lực niệm …

Tự lực và tha lực niệm Phật là gì Read More »

Niệm Phật

NIỆM PHẬT NHƯ THẾ NÀO ĐỂ CHẮC CHẮN ĐƯỢC VÃNG SANH

Người niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh Độ Cực lạc, ai mà không mong muốn mình chắc chắn được vãng sanh! Tuy nhiên, đạo lý để chắc chắn được vãng sanh lại rất ít người biết đến. Hầu hết mọi người đều có tập quán nương vào Tự lực để đạt được mục đích. Dù …

NIỆM PHẬT NHƯ THẾ NÀO ĐỂ CHẮC CHẮN ĐƯỢC VÃNG SANH Read More »