Đặt tượng Phật trên xe Ô tô

Đặt tượng Phật trên xe Ô tô luôn cho ta sự bình an trên những cuộc hành trình. Người đời cho là mê tín mà chẳng biết: “Phàm bất cứ nơi đâu có tượng Phật, ở đó có Chư Tôn Long Thần Hộ Pháp hộ trì!”. Trong vô hình Chư vị luôn luôn túc trực bên Tôn Tượng, không một giây lìa bỏ. Đây là thuận theo bổn nguyện hộ trì Chánh Pháp của Hộ Pháp lúc sơ phát tâm. Mắt phàm không thấy, nên thường cho là hư huyễn.

Tượng Phật Bà để xe ô tô
Tượng Phật Bà để xe ô tô

Có nên đặt tượng Phật trên xe Ô tô

Nguyên nhân của tai nạn giao thông, đa phần đều xuất phát từ yếu tố tâm linh và nghiệp quả. Bạn cần biết rằng: “Tại các điểm đen giao thông, hay xảy ra tai nạn, đều có một lực lượng rất lớn các loại Tà Thần. Hoặc có nhiều vong linh, quỷ mị, hoặc cô hồn dã quỷ…Tai nạn xảy ra là do sự can thiệp của các thế lực này”. Trong vô hình, họ che chướng, hoặc tác động trực tiếp vào người cầm lái, gây ra tai nạn.

Khi trên xe Ô tô có tượng Phật. Có chư tôn Long Thần Hộ Pháp luôn luôn hộ trì, tầng tầng lớp lớp ở trên xe. Người có Thiên Nhãn sẽ nhìn thấy chư vị, hoặc sẽ thấy Hào quang của Tôn tượng bao trùm khắp xe. Trong ánh hào quang này, yêu ma quỷ quái nhìn thấy là bỏ chạy ngay, không thể nào đến gần được. Đây chính là lý do xe có Tượng Phật gần như không bao giờ gặp tai nạn.(Vẫn có một vài trường hợp, nhưng đều có lý do riêng, phần cuối sẽ giải đáp). Vậy nên, đặt tượng Phật trên xe Ô tô vô cùng cần thiết!

Nên đặt tượng Phật gì trên xe Ô tô

Nhiều vị bán Tượng kinh doanh, bày ra lắm chuyện rườm rà, mê hoặc người mua. Cuối cùng gieo duyên đâu chẳng thấy, chỉ thấy gieo vào tâm thức người mua toàn chuyện mê tín dị đoan. Gieo tà kiến, tổn phước vô cùng mà chẳng biết. Phật là tối tôn trong ba cõi, Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, là Thầy của Trời người. Thế nên, với Tượng Phật mà nói: “Không có cái gì gọi là Phong Thủy. Không có cái gì gọi là Tượng hợp mệnh hay không hợp mệnh, không phải thế đâu!”

Phật pháp bình đẳng với Pháp giới chúng sinh. Bạn đặt Tượng Phật trên xe ô tô thì tượng nào cũng được. An toàn là do có Tượng Phật trên xe, được Hào quang chư Phật và Hộ Pháp gia bị.

Tuy vậy, do nghiệp thức mỗi người đều sai khác, nên khởi tâm yêu thích tùy hình. Mỗi người có duyên của riêng mình, nên thấy thích tượng này chẳng thích tượng kia. Xin tùy giải đôi lời cho những ai còn phân vân chuyện nên đặt Phật gì trên xe Ô tô:

Ý nghĩa của các tượng Phật

  1. Tượng Phật A Di Đà: Phật A Di Đà là Pháp giới tạng Thân. Hào quang của Ngài bao trùm hư không Pháp giới. Đức Bổn sư Thích Ca và Chư Phật mười phương, đều tán thán Ngài là vị Phật tối tôn nhất.
  2. Tượng Bổn sư Thích Ca: Ngài là giáo chủ cõi Ta Bà này, những gì chúng ta biết về Phật pháp ngày nay, đều là do Ngài thuyết giảng.
  3. Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát: Quán Thế Âm thực ra là Cổ Phật – Chánh Pháp Minh Như Lai – do Bổn nguyện độ sinh sâu nặng nên thị hiện Thân Bồ Tát. Bản nguyện của Ngài là “Tầm thanh cứu khổ”. Bất cứ ai trong lúc nguy nan, mà niệm danh hiệu của Ngài, đều được ứng cứu. Đặc biệt, bất cứ nơi đâu có hình ảnh hoặc tôn Tượng của Ngài, nơi đó không có các nạn về nước lửa.(Trên xe của Tuệ Tâm cũng đặt Tượng Ngài.)
  4. Tượng Bồ Tát Di Lặc: Người đời không hiểu Phật pháp, cứ gọi Ngài là Phật Di Lặc. Không phải vậy đâu nhé. Bồ Tát Di Lặc hiện đang ở Nội Viện Cung Trời Đâu Suất, Khoảng 100 triệu năm nữa, ngài mới giáng sanh thành Phật độ sanh ở cõi Ta Bà này. Các tượng Ngài mà ta thấy hiện nay là hình tượng mô phỏng một hóa thân của Ngài – “Bố Đại Hòa Thượng”.

Bạn đặt tượng Phật nào trên xe Ô tô cũng tốt cả. Nhưng nếu cần lời khuyên, Tuệ Tâm khuyên bạn nên đặt tượng Phật A Di Đà, hoặc tượng Quán Thế Âm Bồ Tát.

( Hết  Phần 1- Tuệ Tâm 2019 ).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *